ОСИГУРЯВАНЕ НА СКЛАДОВА БАЗА

КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД разполага със склад, където могат да се съхраняват вещи, мебели и техника, както и с подготвен персонал , който да осигури тяхното опазване и управление

  • Опаковане /пакетиране/ за съхранение
  • Слагане на етикети със съдържанието на приетите вещи
  • Подреждане с цел запазване на вещите
  • Създаване и управление на база данни
  • Доставка по заявка на приетите вещи за съхранение в удобно за клиента време и място
  • Транспортни услуги

Транспортни услуги в София и страната с оборудвани за превоз на мебели и имущество транспортни средства /от 2 до 6 т./ с падащ борд, тир


Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.