Охранителна дейност

КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД предлага широк спектър от услуги в сектора за сигурност на организации в продажбите на дребно, финансовия, индустриалния и търговския сектор. Ние предоставяме конкретни решения, които да защитават хората, имотите и активите. Въпреки, че решението за всеки клиент е различно, общото между тях е, че решенията се доставят от опитни специалисти. Нашата от даденост да предоставяме най-добрата услуга започва още в етапа на подбор на персонала, по време на който ние извършваме щателно проучване, което включва пълна проверка на работната история и проверка на личността. Това придава увереност на нашите клиенти, че всеки един член на екипа може да работи легално в сектора за сигурност. Нашият бизнес е подсилен от сложна система за информация на мениджмънта. Тази система се модернизира непрекъснато със сведения и аларми за сигурността, а също така и разполага с местни контакти, планиране и ескалация на информацията нужни за координирана реакция в случай на спешен случай. Нашият мениджмънт на инциденти работи непрекъснато в случай на пробив във сигурността на всеки клиент, като по този начин им предоставя допълнително душевно спокойствие. Екипът за централен контрол има достъп до всички местни камери, много публични такива, а също така и постоянна радио комуникация със службите за спешни случаи и нашите собствени единици за решаването на всички заплахи за сигурността.

Пълният ни спектър от услуги в сигурността включва:
 • Постоянна охрана – нашите високо тренирани и напълно лицензирани гардове са видимата предпазна мярка 24 часа на ден, като защитават вашите имоти от заплахи като кражби, вандализъм и палежи.
 • Портиер/ Рецепция – като допълнение към опита и професионализма в сигурността, нашите служители притежават добри комуникативни качества, които им позволяват да играят двойна роля в защитата на имотите.
 • Патрули – Униформени мобилни гардове ще посещават и проверяват вашите имоти на предварително уговорени интервали за сигнали за евентуални подозрителни действия, повреди и смущения.
 • Контрол на входове/изходи – когато ви трябват тренирани гардове да контролират входовете и изходите на вашите имоти, а също така и консултация за системите за дистанционен контрол, ние можем да ви помогнем.
 • Стопанисване на ключове и аларми – високо сигурна и подсигурена услуга за стопанисване на ключове.
 • 24 часов контролен център – контролният център е отговорен за управлението и координирането на смените на гардовете, комуникацията със службите за спешни случаи и изпращането на екип на място в случай на инцидент.
 • Мониторинг на алармените системи – нашият опитен екип разследва всяко едно задействане на аларма и съобщава на полицията и другите служби за сигурност при нужда, като по този начин предпазва клиентите си от рискуване на собствения си екип.
 • Издаване и получаване на ключове и пропуски – ние прилагаме щателни процедури, за да подсигурим издаването на ключове и пропуски, като по този начин предотвратяваме евентуален неоторизиран достъп.
 • Наглеждане на доставчиците – управление и мониторинг на доставчиците на сигурност от името на нашите клиенти.
 • Мониторинг на CCTV – нашите професионалисти в сектора за сигурност предоставят прилежен и ефективен CCTV мониторинг, като по този начин са способни да засичат престъпления, злоупотреби, кражби, пожари и наводнения.
Решения за сигурността на корпоративния сектор
Корпоративният сектор изисква интелигентен, професионално управляван и добре трениран екип, които да мениджира всичките аспекти на сигурността, като същевременно поддържа отлична услуга спрямо клиентите и добро физическо присъствие. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД предоставя корпоративни услуги на широк спектър от клиенти.
Предоставяната услуга включва:
 • Охрана на входа
 • Портиер
 • Физическа защита на сградата
 • Мениджмънт на контрола на достъпа
 • Персонал за прием
 • Управление на паркинг
 • Специалисти по противопожарна сигурност
 • Специалисти по здравна сигурност
Решения за публичния сектор
КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД е развила широк спектър от услуги, имащи за цел да отговорят на специфичните нужди на отделните организации от публичния сектор. Опитът на компанията включва работа с много високо профилни образователни институции, местни управления и финансови тръстове. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД осигурява високо тренирани, фокусирани върху клиента, служители за сигурност. Нашият успех в публичния сектор и вътре в нашия бизнес като цяло се дължи главно на подхода ни да се обръщаме внимание на всички детайли. В КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД ние работим като екип, за да доставим нужната ефикасност на нашите клиенти. Нашите екипи имат огромно количество от знания и опит в публичния сектор и напълно спазват качествените стандарти, които трябва да се постигат. Екипът на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД е взискателно проучен в съответствие с регулациите за служителите в деликатните сфери и също така в случаите, в които на служителите ни им се налага да работят с деца и уязвими възрастни хора.
Решения за сигурността на управлението на съоръжения и имоти
Изискванията за управлението на съоръжения и имоти са разнообразни и поради тази причина изискват широк спектър от различни услуги. Нашата способност да адаптираме услугите си според нуждите на клиентите ни е от изключително значение, защото ни позволява да просперираме в пазара на управление на съоръжения. Към този момент ние предоставяме интегрирани решения на нашите партньори, вариращи от портиерство до управление на товарителници и паркинги, стопанисване на ключове и алармени системи.
Решения за сигурността на производствения сектор
КАЛАМАРИС ГРУП работи с широк спектър от клиенти вариращи от хранителния бранш до печатната и медийната индустрия. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД предлага решения за сигурността и специфично тренирани екипи в следните сфери:
 • Напреднала сигурност, пожарна и здравна сигурност и тренирани служители
 • Напреднала бърза помощ
 • Управление на правила и регулации
 • Контрол на достъпа
 • Встъпване в длъжност на доставчици
 • Решения за сигурността в сектора за продажби на дребно

КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД е установила голям обхват от услуги, които предоставят сигурна шопинг среда, като по същото време възпира кражбите, Тези услуги включват:
 • Служители по сигурността в магазините
 • Детективи по магазините
 • Управление за предотвратяване на загубите
 • Стопанисване на ключове и алармени системи
 • Лична охрана на физически лица
 • Охрана на имущество на физически или юридически лица
 • Охрана на мероприятия
 • Охрана на ценни пратки и товари
 • Охрана с технически системи за сигурност и помощни средства
 • Противопожарно обследване на обекти


Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.