За каламарис груп

Антикорупционна политика на Каламарис Груп ЕООД
Основните принципи на Антикорупционната политика на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД са следните:

  • Доставчиците на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД се избират с конкурс. Личните и делови контакти с доставчиците между служители и доставчици трябва да бъдат в рамките на общоприетите разбирания за партньорство и бизнес сътрудничество.
  • КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД не толерира каквато и да е форма на корупция или поведение, при което служителите незаконно облаготелстват себе си или свои близки или склоняват други да го правят или злоупотребяват.
  • Никой служител на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД няма право, пряко или косвено да изисква или приема подкупи.
  • Всяко установено нарушение, свързано с корупция се докладва на Управителя на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД. Срещу служителите на фирмата, извършили нарушението ще се предприемат дисциплинарни действия, включващи и уволнение от фирмата.


КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД си запазва правото да преустанови всякакви бизнес отношения с партньори, които не съблюдават горепосочената Антикорупционна политика.

Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.