За каламарис груп

КСО в корпоративния мениджмънт
Философия на управление

КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД е приело философия на управление, при която един от най-важните въпроси в управлението е корпоративната социална отговорност. В същото време ръководните принципи на управление са част от КСО. Нашата философия на управление се състои от: мисия, визия и ценности.

Като дъщерно дружество и свързано дружество КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД. Корпоративно управление и принципи за вътрешен контрол и глобална програма за управление на качеството, като основна линия за прозрачностт в управлението. Компанията е разработила редовни обучения за пвишаване на качеството и код за бизнес програми (добро качество на работа), семинари за всички служители на всички нива, за да гарантира, че всички членове на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД са запознати с процедурите, съгласно изискванията, и се задължават тяхната ежедневната работа и дейност да бъдат в съответствие със законите и корпоративната етика.
Мисия
 • Стремеж да дадем нашия принос за създаването на едно бъдеще, където стремежите на хората биват реализирани.
Визия
 • Целта да се превърнем в бизнес катализатор, който може да отговорина нуждите на нашите клиенти навсякъде.
Ценности
 • Изгради доверие с честност и скромност.
 • Стреми се да поставяш високи стандарти и да допринесяш към обществото.
 • Приеми предизвикателството на непрекъснатата иновация.
 • Насърчавай култура на откритост и отворен ум.
 • Стреми се да развиваш себе си и другите да постигнат пълния си потенциал.
Сферите в които работим:
 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия на дребно;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване;
 • Поддръжка и управление на имоти;
Основна политика за корпоративна и социална отговорност
• Ние изпълняваме нашата роля в икономиката и постоянно се стремим да усъвършенстваме нашата корпоративна стойност, като се ангажираме с добросъвестни дейности, съобразени изцяло с обществената значимост на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД, присъствие и силно осъзнаване на връзките ни със средата.

• Ние повишаваме информираността на всеки служител по отношение на КСО като утвърждаваме нашата основа на управление съгласно КСО чрез укрепване на корпоративното управление и цялостното укрепване на вътрешния контрол. Също така полагаме усилия като активно се стремим да дадем своя принос за обществото.

• Ние придаваме значение на интерактивната комуникация с нашите клиенти. Ние изпълняваме нашата дейност с КСО и непрекъснато работим за подобряване на дейностите свързани с КСО, въз основа на отговора на нашите клиенти.
Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет.
Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.