За каламарис груп

Кариери
Ние сме интернационална ФМ компания и имаме нужда от способен персонал с отлични комуникационни и личностни умения и инициативно мислене, хора, които желаят да се присъединят към нас. В отговор на глобализацията, ние се придържаме към концепцията за непрекъснато усъвършенстване. Ето защо, ние изискваме от нашите служители постоянно да обновяват знанията и уменията си, за да изпълним нашите бизнес цели. Всяка компания казва, че хора са нейният най-голям ресурс. В КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД ние наистина го знаем и когато го казваме, имаме предвид точно това.
Ние сме ентусиазирани хора и всички работим в нашите основни области на специализация: Фасилити Мениджмънт, инженерингови услуги и управление на собствеността. Естествено, в замяна на цялата тази страст и отдаденост, ние бихме искали да дадем нещо обратно. Искаме да бъдем уверени, че нашите хора се радват на уважение и признание за добре свършената работа, като им помагаме да развият своите умения, да се развиват в кариерита и да получат дял от участието в капитала като това е само част от един нормален работен ден с нас. Ние сме компания от световна класа и хора, предоставящи услуги на световно ниво - ние живеем и дишаме с това убеждение.
Освен това, минималните изисквания за квалификация, които очакваме от нашите служители са:
•   Да бъдат почтителни, скромни и искрени;
•   Да могат да разбират същността на работата и свързаните с нея въпроси чрез анализ и оценка;
•   Да имат способността да ръководят промяната като работят в екип;
•   Да са високо мотивирани да приемат предизвикателствата;

Ако желаете да се присъедините към нашата компания, моля попълнете електронната форма за кандидатстване на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД и ни я изпратете, можете да кандидатствате и на е-мейл адрес hr@k-group.org .

Кандидатствай
Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.