За каламарис груп

Послание на изпълнителния директор

За много кратко време ние разширихме своята глобална мрежа на два континента в цял свят. Отличното ниво на обслужване е главна причина компанията да получи множество награди и отличия и да бъде оценена като най-добрата фасилити мениджмънт компания в България и цяла Европа. Ние притежаваме дългогодишен опит, който ни позволи да усъвършенстваме водещ за отрасъла модел за представяне на услуги със задържане на до 95% от нашето клиентско портфолио, а от 2010г. насам нашата компания се е разраснала над 5 пъти.


Днес ние сме считани за един от най-способните и надеждни доставчици на такъв тип услуга в сектора. Ако има нещо, в което ние сме несравними, то това е управлението, независимо дали на хора или ресурси, време или пари.


За нас е важно какво правим, но също толкова важно е и как го правим.


Нашият фасилити мениджмънт подход показва, че ние се фокусираме върху нашите клиенти и това, от което те наистина се нуждаят. Това означава по-ниски разходи, единно мислене, както и отлични нива на обслужване, по всяко време. Ние вярваме, че с високо квалифицираните хора и широките възможности на нашата бизнес мрежа, сме готови да отговорим на всички нужди на нашите клиенти.


Искаме да Ви благодарим, че ни информирате за Вашите нужди и ни помагате в нашата цел към непрестанно развитие.

С уважение,
Гергана Петришка
Изпълнителен директор
Каламарис Груп ЕООД
Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.