За каламарис груп

За КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД
Напълно интегрирани услуги за поддръжка и управление на сгради и имоти

Основният експертен опит, знания и квалификация на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД ни позволяват да работим с клиентите ни за интегриране на системи за поддръжка и управление на сгради и имоти и технологии за дистанционен контрол с цел да създадем интелигентна бизнес среда. С нашите знания и опит можем да подкрепим бизнеса Ви да предприеме тези подобрения без да изразходва капиталовите си ресурси. Независимо от вида на инфраструктурата, кабелна, безжична или комбинирана, ние можем да я интегрираме, както и строителни и комуникационни системи за поддържане на нуждите на всеки бизнес. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД, има за цел да осигури пълно обслужване за своите клиенти.
Системи
 • Проектиране и инсталация на интегрирана Система за сградна автоматизация (BAS)
 • Отопление, вентилация, климатизация, (HVAC) контрол
 • Противопожарни и охранителни системи
 • Система за управление на осветлението
 • Видео наблюдение
 • Безжични връзки (Wireless)
 • Дистанционно наблюдение
 • Уеб базиран потребителски интерфейс
 • Видео контрол
 • Непрекъсваемото (токо)захранване (UPS) системи
 • Системна интеграция
 • Система за сградно управление (BMS)
 • Система за преброяване на посетители и автомобили
 • Система за контрол на достъпа
 • Електрически нисковолтови системи
 • LED осветителни системи и инсталации

ОВК
 • ОВК експерти
 • Проектиране, инсталация, поддръжка
 • Нагревателни системи
 • Интегрирана сградна автоматизация и ОВК решения
 • Жилищни, търговски и индустриални ОВК продукти:
 • Охлаждане
 • Климатизатори
 • Пакетни устройства
 • Крайни устройства
 • Повдигнати подови системи за разпределение на въздуха
 • Сепараторни системи
 • Мазно- уловителни сепаратори и филтри

Услуги
 • Почистване
 • Изграждане, монтаж и инженерни системи
 • Проектиране, проекти, офис оборудване
 • Напълно квалифицирани и опитни инженери
 • Контролно табло и Система за сградна автоматизация (BAS) обслужване
 • ОВК механични услуги
 • Превантивни програми за поддръжка
 • Вътрешно ОВК и Система за сградна автоматизация (BAS) обслужване
 • Енергийна ефективност
 • Търговия на едро и дребно със строителни системи, елементи и материали
 • Услуги и техническа поддръжка на електрически, водоснабдителни и канализационни системи, структурната кабелни инсталации, водни помпи
 • Поддръжка и инфраструктурно обслужване
 • Комунални услуги
 • Кетъринг услуги
 • Поддръжка зелени площи и терени
 • Рецепция
 • Портиерски и сутеренни услуги
 • Контрол на вредителите
 • Поддръжка на асансьорни уредби
 • Охрана и сигурност
 • Енергиен мениджмънт
 • Търговия с елекетроенергия
 • Мениджмънт на събирането на отпадъци
 • Снегопочистване
 • Почистване на фасади
 • Производство, поддръжка и ремонт на рекламни съоръжения
 • Оповестителни системи
 • Мениджмънт на събития
 • Обемни декорации
 • Химическо чистене и пране
 • Ел. инсталации и окабеляване

Решения
 • Управление на собствеността и активите и поддръжката им
 • Договорно изпълнение
 • Управление на енергията (Енергиен мениджмънт)
 • Управление на околната среда
 • Подновяване на инфраструктурата
 • Проектни решения до ключ
 • Управление на проекти
 • Управление на въглеродните емисии (Интегрирана енергия)
 • Устойчивост на решения
 • Обществени поръчки и управление на доставки
 • Инфраструктура и управление на бедствия
 • Финансирани решения
 • Управленска отчетност, сравнителен анализ и проследяване на изпълнението относно активите и инфраструктурата
 • Здравен мениджмънт и управление на сигурността
 • Трансфери на персонал в големи мащаби
 • Управление на жизнения цикъл и работните процеси
 • Управление на пространството и движението
 • Управление на проекти и Фасилити Mениджмънт консултиране
 • Хелпдеск
 • Планиране при извънредни ситуации
 • Инспекция и проучване
 • Жизнен цикъл на замяна
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Съвременни решения за комунални услуги
 • Компютърно осигурени съоръжения и система за управление на активите на единна технологична платформа
 • Софтуерни решения
 • Управление на отпадъци
 • Хардуерни и софтуерни решения за оптимизацията
 • Анти малуер и анти вирус защита за бизнеса
 • IT мрежова оптимизация на сигурноста

В КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД ние сме ориентирани предимно към нашите клиенти – не към услугите.
Ние предоставяме цялостен Фасилити Мениджмънт. Това означава управление на имоти, активи и работни пространства, предоставяне на услугите, които имат значение за Вас. Разполагаме с най-добрите хора, които притежават изключителен експертен опит и с най-новите технологии, за да можем да предоставим една цялостна ФМ услуга, подпомагайки устойчиво развитие на Вашия бизнес.
Секторите, в които работим
 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване.


Работим в партньорство с нашите клиенти, за да им помогнем в управлението на техните бързо развиващи се работни места.
Ние се вълнуваме за бъдещето и истински желаем да Ви помогнем в осъществяването на Вашите стратегически цели. Ние предоставяме опита си, за да работим в сътрудничество с клиентите ни и да им осигурим необходимата подкрепа за бъдещето. Предоставяме интегрирана услуга и внасяме свежо мислене и нови начини за обслужване на нашите клиенти всеки ден. Ние знаем, че сте загрижени за сътресенията на пазара, но с интегриран Фасилити Mениджмънт подход, ние можем да Ви помогнем да поддържате производителността и ефективността си на максимум.
Също така можем да Ви помогнем за:
 • Намаляване на разходите
 • Редуциране на риска
 • Защита на репутацията
 • Създаване на висококачествена среда за хората;
 • Намаляване на емисиите на CO2;
 • Спазване на предписанията

След разглеждане на всички възможности, ние възприемаме правилното управление и услуги, които отразяват културата, стремежите и средата - защото всеки ФМ договор е различен. Ние бихме желали да говорим с Вас, за да обсъдим Вашите изисквания и да отговорим на Вашите въпроси. Научете повече защо нашите клиенти избират нас за интегрирани Фасилити Mениджмънт услуги.
Хора
За предоставянето на висококачествено технически обезпечено Фасилити Mениджмънт обслужване, което обхваща десетки различни умения и изисква специализирана квалификация и познания, е необходим един по-различен подход на развитие и управление на персонала. Възприехме стратегия за подбор на човешки ресурси, имаща за цел наемането на високо квалифицирани хора, обучението и развитието им, като увеличим максимално техния потенциал и ги възнаграждаваме по подходящ начин за техните усилия. Ефектът от тази стратегия се проявява под формата на висока степен на задържане на хората. Ние правим всичко това, защото нашите ценности са основани на връзката с хората и общата ни страст в работата. Също така, ние знаем, че добре обучените и мотивирани хора ще предоставят онова отлично обслужване, което Вие желаете.
Технология
Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет. В КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД ние ценим мотото "Предизвикателство и иновации" и "Да бъдем достойни за доверието на обществото", те ни припомнят, че нашите служителите са най-ценният ни актив. Напомнят ни също да работим непрекъснато използвайки пълния си творчески потенциал, с истинска вяра и със съзнание за нашето корпоративно управление и социален принос. Когато някои компании говорят за устойчивост, ние се чувстваме на заден план. Винаги сме вярвали, че да правиш правилното нещо, създава финансова стойност за компанията. За да бъдем сигурни, че работим върху нещата, които могат да доведат до истинска промяна, ние сме разработили подход, които пряко свързва нашата програма за устойчиво бизнес развитие със стратегическите цели, които правят нашия бизнес успешен. По този начин, ние дефинираме какво означава да бъдеш устойчив в бизнеса и се ангажираме това да се случи. Ние се фокусираме върху изграждането на взаимоотношения с Вас, за да се гарантираме, че имате необходимата Ви подкрепа за бъдещето. Нещо повече, ние разбираме, че да бъдеш готов за бъдещето, не означава да знаеш какво точно ще се случи, а да имаш отбор, който да се движи достатъчно бързо и гъвкаво спрямо промените. Научете повече за някои от секторите, в които помагаме на нашите клиенти да постигнат целите си. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД, Фасилити Mениджмънт е иновативна компания, която постоянно обновява стандартите при предоставянето на ФМ услуги.

Печелившият бизнес има богато портфолио от публични и частни клиенти в сектора, като предоставя поръчкови решения за различни здравни, образователни и търговски обекти на територията. Подходът на компанията е да проектира персонално съобразени, гъвкави решения, които да интегрира ефективно с основната дейност на своите клиенти. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД е отбелязало бърз растеж и продължава да търси клиенти, които споделят неговите партньорски ценности и стремеж към високи постижения и гъвкавост.

В тази нова и бързо развиваща се индустрия, не е възможно да знаеш какво би могъл да постигнеш, ако не си наясно с всичко, което се намира някъде там. Хенри Форд е казал: "Ако бях попитал моите клиенти какво искат, те биха ми отговорили: " По-бърз кон ".
Членство в огранизации
Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.