За каламарис груп

Сертификати и отличия

 • Сертификат за качество
  ISO 9001:2008

 • Сертификат за качество
  ISO 14001:2005

 • Сертификат за качество
  ISO 18001:2008

 • Сертификат за качество
  ISO 27001:2006

 • Сертификат за качество
  ISO 50001:2011

 • Сертификат за правоспособност
  Българска браншова камара

 • Сертификат за фирмена сигурност
  и фирмено разузнаване

 • Лиценз за извършване
  на частна охранителна дейност

 • Сертификат за администратор
  на лични данни

 • Удостоверение за
  поддръжка на асансьори

 • Сертификат за правоспособност

 • Член на Дубайската търговска камара

 • Регистрация и идентификация
  на икономически оператор (EORI)

 • Сертификат
  "Коректна Фирма"

 • Сертификат за събиране и
  транспортиране на отпадъци

 • Удостоверение
  за поддръжка на пожарогасителна
  техника

 • Сертификат за завършен курс
  facility management

 • Удостоверение
  за поддръжка на пожарогасителна
  техника

 • Удостоверение за вписване
  в Централния професионален
  регистър на строителя Група I

 • Удостоверение за вписване
  в Централния професионален
  регистър на строителя Група III

 • Удостоверение за вписване
  в Централния професионален
  регистър на строителя Група V

Награди

 • Награда за луксозно строителство,
  архитектура и дизайн 2014

 • Най-успешна бизнес стратегия
  "Бизнес и предприемачество"
  Виза клуб България 2014г.
Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.