За каламарис груп

Социална отговорност и филантропична мисия
Философия на управление, чрез която се стремим да развиваме другите и себе си с цел да постигнем пълния си потенциал. В КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД вярваме, че децата са от жизненоважно значение за човешкото развитие, за това нашите социални дейности са ориентирани в подкрепа на Фондацията Различни, но равни (Работа с деца в неравностойно положение) и SOS Детски Селища, активни при създаването на една силна социална мрежа за подкрепа. Младежта може да бъде мощен двигател и да поведе семействата и общностите към устойчива промяна. Ефективна и устойчива социална промяна е възможна единствено или най-малкото в партньорство с хората, които са най-пряко засегнати. Силата на даренията в пари (време, или опит) трябва да бъде съзнателно балансирана чрез структурите, които подкрепят и не нарушават активите и усилията на получателя. Ефективните партньорства включват взаимен интерес, взаимна изгода, взаимно уважение и взаимна отговорност. Нищо не е по-голямо от силата на хората да осъществят промяната за самите тях. Филантропията има за цел да осъществи положителна разлика в света, чрез отделяне на ресурси и време за каузите, в които вярваме.

 • Благодарствена грамота
  за дарение в кампания на
  SOS Детски селища

 • Грамота за учредяването на
  благотворителната кампания
  "Помогни и ти, приятел ни стани"

 • Благодарствено писмо от
  Българска федерация по ръгби

 • Сертификат за автентичност
  учaстие в дарителска кампания
  Sos Детски селища

 • Фонтация “Angels”
  гр. Бургас
 • SOS Детски селища
  България

 • Сдружение Различни но равни
  гр. Пловдив
Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.