За каламарис груп

Устойчивост
Цялост
нашата запазена марка – Етично отношение и основано на доверието взаимодействие с нашите клиенти и служители.

Отдаденост
Развиване и поддържане на дългосрочни отношения с клиенти, служители, подизпълнители и доставчици.

Общност
Насърчаване на социалната отговорност, инвестиране в общностите, в които работим, както и насърчаване на нашите служители към доброволческо.

Разнообразие
Предлагане на възможности за заетост и професионално израстване на всеки и ангажимент и ръководене на различните местни доставчици в подкрепа на тези общности, на които ние служим.

Уважение
Отнасяме се с всеки с достойнство, ценим неговия принос, уважаваме различията и си помагаме един на друг, за да успеем заедно.

Ние използваме съвременни технологии за управление на активите на нашите клиенти. Имаме силна и разнообразна мрежа от служители и доставчици, отдадени на целта да удовлетворят и надминат нуждите и очакванията на нашите клиенти. Ние сме организация ръководена от ценностите ни и мисията, която имаме.

Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.