корпоративни Клиенти
Общини и администрации

  • Община София

  • Община Пловдив

  • Община Плевен

  • Община Кавала

  • Община Солун
Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.