Енергоспестяващи сгради

Основа/Основаване
Подготовката на основата е задължение на клиента. Ние не можем да направим това навсякъде. Вие трябва да организирате това с местната компания следвайки всички препоръки на строителния инженер за укрепването и качеството на цимента. Тръбите за мръсната вода трябва да са позиционирани точно на място за да се избегнат бъдещи проблеми.

Конструкцията между етажите обикновенно се прави от многопластови дървени греди. Понякога се нуждаем и от допълнителни метални греди, за да може строежа да бъде по-здрав. Всички тези изчисления са направени от строителен инженер, така че статично и динамично къщата да бъде стабилна. Закрепяме всяка греда с метални части за съседния елемент или на най-ниско или на най-високо ниво. Използваме предимно винтове, така че строителството да има същото закрепване и в бъдещето.

Покритие
В наше време, когато Вие трябва да изберете покриващи материали, трябва да си отговорите на следващите въпроси:

  • акъв вид отоплителна система ще използвам?
  • Каква ще е основната употреба на всяка една от стаите?
  • Колко чести трябва да поддържам подовите настилки?

Да изберете между красивото и практичното не е много лесно, затова всеки клиент е свободен да избере материали за самият себе си. Нашата роля ще бъде да Ви съветваме кое е най-доброто или най-лошото. Вие трябва да решите какво ще правите. По-голямата част от нашите клиенти предпочитат дървени подови настилки заедно с керамични плочки за пода. Масивния паркет е по-добър от ламината, но цената е различна. Някои от нашите клиенти предпочитат да купят керамични плочки от техният местен пазар, така че те могат да избират от тях по-лесно. Така че и Вие можете да направите това. Когато обсъждаме това с клиентите ни предлагаме да използват керамични плочки, когато те се намират в южната част на Европа, защото температурите са високи през цялата година. Ако клиентът се намира в някоя северна държава предлагаме използването на дървени материали.

За да редуцираме нивото на шума между етажите използваме изолационни материали. Един от тях е за редуциране на шума с висока честота, а другият материал е за шум с ниски честоти. Комбинирането на двата материала редуцира шумовете, което удовлетворява нашите клиенти и в бъдеще. Моля, попитайте ни за детайли, когато трябва да избирате материали.

Архитектура
Тази част от проекта включва описание, план на всеки отделен етаж,4 височини, 2 сечения и описание. Скалата на чертежите трябва да бъде 1 от 50 или 1 от 100, за да бъде приемливо за длъжностното лице, което ще проверява чертежите. Частта трябва да бъде подготвена и подписана от архитект.

Строителство
Тази част от проекта включва описание, чертежи на основата (обикновенно 1 от 25 или 1 от 50), детайли за подсилване на основата, чертежи на всеки елемент от стената, тавана и конструкцията на покрива, детайли за връзката между стените и тавана, стените и основата, тавана и конструкцията на покрива и таблици с всички детайли за дървените греди и колони. Обема на тази част е по-голяма от останалите и трябва да бъде по-добра, да има повече детайли, така че процеса на сглобяване и процедурата по възприемане да бъде по-лесна. Частта трябва да бъде подготвена и подписана от строителен инженер.

Електрическа инфраструктура
Тази част от проекта включва описание, чертежи показващи електрическите източници, където са захранващите кабели, светлините, гнездата на ключовете, главният превключвач с предпазителите и др. Вторият чертеж показва инфраструктурата на ниското напрежение за телевизор, телефон и компютърната мрежа. Ако къщата ще бъде оборудвана и с алармена система тази част трябва да да включва и чертежи за проводниците на алармата и мястото на сензорите. Тук също имаме описание. Тази част трябва да бъде подготвена и подписана от строителен инженер.

Водоснабдяване и канализация
Тази част от проекта включва описание и чертежи, които показват къде ще са тръбите за чистата и мръстната вода. Най-важното е тази част да бъде свързана с електрическата част, така че никога да не се пресичат една с друга. Ако има някакви повреди в бъдеще е много лесно да се подмени повредената част. Електрическата инфраструктура обикаля банята и излиза само там, където има осветителни тела. Частта трябва да бъде подготвена и подписана от строителен инженер.

Отоплителна и вентилационна система
Тази част от проекта включва описание и чертежи, които показват тръбите на горещата вода и къде е мястото на радиаторите. Тази част е необходима само ако ще има бойлер в къщата. Ако планираме да използваме камина тази част не е необходима. За вентилация може да използваме тръби вградени в тавана и стените и вентилатор в почистваща система, така че свежият въздух да е готов за използване в къщата. Тази част трябва да бъде подготвена и подписана от строителен инженер.


Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.