Пожароизвестяване

Пожароизвестяването е критичен фактор за безопасността на производството, хотелските комплекси и офис площите. Системите за Пожароизвестяване са първата пречка пред опасности от огромни човешки и имуществени щети, предизвикани от една от най-безпощадните стихии на модерния ни живот – неконтролируемият огън. Сериозният подход към проблема е от изключително важно значение за оцеляването на обитателите, както и органичаването на евентуалните материални щети от подобен род силно критични ситуации.

Каламарис Груп предлага завършени решения за пожароизвестяване, ранна детекция и ограничаване на неконтролируемия огън.Всеки обект има своя специфична нужда от система за ранна детекция на пожар.

Каламарис Груп предлага проектиране на пожароизвестяващи инсталации, доставка и изграждане на системи, както и последваща техническа и оперативна поддръжка на системите.

Каламарис Груп притежава сертификат и лиценз от национална агенция за професионално образование и обучение, издаден от ЦПО „Файър БГ” ЕООД.

Готови сме да ви предложим адекватни предложения и разработки, независимо от типа на вашия обект.Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.