СТРОИТЕЛСТВО

КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД е фирма, която е уважаван доставчик на строителни услуги. Ние наблюдаваме проекти, които варирам от малки интериорни ремонти на някои от най-известните архитектурни забележителности на територията на цялата страна. Подхождаме към всеки един проект с кооперативна мисъл, работа с клиенти, архитекти и подизпълнители към общата цел – предоставянето на успешен проект. Специализираните дивизии и дъщерни дружества гарантират, че всеки проект е съчетан с подходящите ресурси и експертиза. Чрез технически умения, ноу хау на предварителното строителство, како и възможноста за самостоятелно изпълнение, ние предвиждаме предизвикателствата на проекта, разработваме решения, които отговарят на целите на клиентите и предоставяме печеливши проекти. В същност, репутацията на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД се превърна в един от най-важните активи. Тази репутация е – и продържава да бъде – основана върхи почтенноста на нашите служители. Поради ръководене на фирмата със силно развито чувство за етика и справедливост, е от първостепенно значение всеки служител на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД да продължи успеха ни и дъщерните му дружества обещават съответствието им с Кодекас за бизнес етика и стандарти на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД като състояние на заетоста.

КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД предоставя пълен набор от строителни услуги, които да отговарят нуждите на клиентите: преконструиране, общо договаряне, самостоятелно изпълнение на ключова търговия, проектиране и възможности за строителство до ключ. Ние изпълняваме дейности при няколко вида договори и методи на доставка в зависимост от изискванията и предпочитанията на нашите клиенти, включително обща сума , Гарантирана Максимална Цена или договаряне на поръчки. Повече от това, ние предостяваме ниво на обслужване и опит, които далеч надхвърлят тези на традиционните строителни фирми. Първо, набираме за всеки един проект персонал с опит и знаещ как да свърши работата си добре. И тъй като сме решени да предоставяме изключително ниво на услуги на нашите клиенти, ние постоянно обучаваме нашите служители, както на практика, така и на теория за да сме убедени, че ръководенето на нашият екип и техническите му умения са на висота. Техническите членове на персонала са от своя страна подкрепени от вътрешни специалисти в партньорството, оценка, поръчване, планиране, инженерни разходи, управление на риска,безпастноста и отношенията.

С правилният екип по време на работа, клиентите могат да бъдат сигурни, че техническите и административните въпроси по проекта са с най-бърз отговор. С философията „мога да го направя” и опитен персонал, нашите екипи се справят с потенциалните предизвикателства с решения, а не със сочене с пръст и отлагания. Една от нашите допълнителни ползи е експертиза предоставена от КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД в много специализирани разделения. Тези могат да се нарекат, както необходими за технически консултации на различни типове проекти като интериорни или тежки строителства, или прдоставяне на услуги, свързани с такива десциплини като технология и финансиране. Те дори могат да предоставят бюджетиране, планова експертиза или самостоятелно извършена работа свързана с конкретни и основни сделки.

Повече от това, ние предоставяме ниво на обслужване и опит, които далеч надхвърлят тези на традиционните строителни фирми. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД се грижи за Вашият проект с креативност, дисциплина и чувствителност на клиента, които постоянно биват удовлетворявани дори и над очакванията. Прозрачноста на фактурирането и управление на проекти, създава връзка на доверие, с което можем да се гордеем. Ние работим различно и от това, печелите Вие. Вашето улеснение е приоритет за нас. Стандартите са много високи.

Често работата трябва да заеме място в съоръжение като болница, комуникативен център или център за данни.Отдела за критични случаи в КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД моделира проекта за да се подсигури срещу смущения и без влошаване на вече съществуващите услуги.

КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД Кънстръкшън работи усилено за да остане на челни позиции във постоянно променящия се пейзаж в здравеопазването. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД предлага цялостно предварително строителство, общо договаряне, управление в строителството и след услуги след заетост във всеки сектор на строителната индустрия. Нашите опитни професионалисти разбират, че сътрудничеството, планирането и изпълнението са ключове към успешното завършването на Вашия проект, през цялото време работим за поддържане на безопасността и комфорта на пациентите Ви. Чрез използването голямо разнообразие от методи за доставка, можем да завършим Вашият проект по график и в рамките на бюджета, и винаги да надхвърлим очакванията Ви за качество. Съществуващите структури представят свои собствени уникални обстоятелства, а ние сме експерти в успешно предвиждане на предизвикателствата и работа с такъв тип съоражения. В КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД имаме внимание към детайла и прекрасното обслужване на клиенти гарантира, че крайния резултат на Вашият проект ще надхвърли очакванията Ви. Ние работим различно и това води до чудесни резултати. Дали това е едно съоражение или множество то съоръжания разпръснати в много градове и региони програмата за подобряване на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД надзирава Вашите подобрения, започвайки с издаването на разрешителни, цени, подизпълнители за управление и фактуриране на целия Ви пакет от услуги. Вие се договаряте с един главен екип по време на проекта за намаляване на ангажимента към работна ръка, проблемите и разходите. Ние сме експерти в инсталирането на подновяването без големи прекъсвания на работния процес на съоражението. Ние работим различно и нашите клиенти се възползват от икономии на разходите и повишаване на продуктивноста по време на проекта. От първоначалното планиране до окончателното приключване, на пълен работен ден професионалисти, в допълнение на полеви персонал и търговски лица, работят с една единствена цел – удоволяването на нуждите на нашите клиенти. Колективно имаме разработени и построени инстуционални, административни, жилищни и инфраструкторни проекти в цялата страна за собствена сметка, публични и частни клинети.
Предварително строителство
Внимателно планиране преди започване на строителството предвижда основата, върху която се основава всяка следваща стъпка. Решаването на критичните детайли по време на предварителното строителство често води до по-малки промени в строителната фаза, както и значителносто спестяване на разходи.. То също така гарантира, че крайния продукт отговаря на нуждите на клиента.

За постигане на най-добри резултати, работим в тясно сътрудничество с клиента и дизайнерския екип. Разработване и поддържаме точна прогноза за разходите на строителството, както и анализ на график, материали, изграждане на системи и методи на строителство. Също така получаваме данни от нашите фирмени специалисти в такива дисциплини като механични и електрически системи, основаване, структурни детайли и поръчване. Участието на група строителни професионалисти от КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД по време на планирането на този етап осигурява приемственост между предварителното и същинското строителство, така че решения взети по време на планирането на проекта са точно прилагани по време на изпълняването на проекта.
Общо строителство
Общото договаряне, нашият най-често срещан метод на доставка се извършва с използване на едно от следните форми на договори:

 • Обща сума
 • Гарантирана Максимална Цена (GMP))
 • Време и материали (T&M)

КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД предлага комплексни услуги в строителството и поема пълна отговорност за контрола на разходите, графика и мерки за смекчаване на риска. Нашият доказан успех с изработени проекти по този метод е в пряко съотношение със самостоятелното извършване на работа от нашите квалифицирано кадри, знания и опит на нашите професионалисти по управление на проекти, началници на отдели и обширно квалифицирани мрежови специалисти. Тази опит ни позволява да Ви предадем проекта с най-високо качество и най-голяма стойност. От началото на проекта до наближаването на края му, нашите високо квалифицирани специалисти, офис и търговски предствители работят в съгласие, за да гарантират, че всички цели на проекта са изпълнени.
Ние предлагаме следните услуги по време на строителството на проекта:
 • Управление и координация на проекти
 • Преглед на строителството
 • Планиран контрол и управление
 • Идентифициране на дълъг преходен период и значението му за графика
 • Провеждане на ежеседмични срещи по проекта
 • Подизпълнител и възлагане на обществени поръчки
 • Чертежи и представяне
 • Контрол на разходите
 • Контрол на качеството
 • Стойност на управление
 • Устойчивостта на управлението
 • Безопасност на планиране и управление
 • Разпродажба на стоки и гаранция на проекта
 • Преглед на експлоатацията и поддръжката
 • Вградена документация

Ние предлагаме строителни услуги за:
 • Апартаменти
 • Постоянно пребиваване
 • Гостоприемство
 • Водни паркове
 • Финансиране
 • Комуникативност
 • Здравеопазване
 • Ресторанти
 • Вътрешни повърхности
 • Офис
 • На дребно
 • В промишлената индустрия

Строителство
КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД разбира важноста и отговорноста да действа като защитник по всички въпроси свързани с дизайн и строителство. Интегрирането на проектирането и строителството, което благоприятства процеса на Управлението на Строителството, създава среда на сътрудничество, работа в екип и преследване на общи цели. Нашият подход осигурява ръководенето на цялостния проект, за да произведе един проект, който отговаря на всяка цена, всеки график, качество и параметри на безопастност. Този подход на сътрудничество осигурява успех за всички по време на процеса.

Рисковите услуги на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД включват:

 • Управление на процеса на проектиране
 • Анализ на строителството
 • Анализ на съотношението разходи-ползи
 • Продукти и системи за анализ
 • Оценка на разходите
 • Оферта засъбрание
 • График за управление
 • Планиране и управление
 • Управление на проекти
 • Проектна документация
 • График и контрол на разходите
 • Контрол на качеството
 • Програма за управление на безопасността
 • Проект в близък план
 • Проект за въвеждане в експлоатацияИнтегриран проект за доставка:
Затрудненото положение на Интегрирана Доставка на Проекти (IPD) e сътрудниество между собственика, проектантите и конструкторите от началото на проекта – като крайната цел е ефикасно изпълнение на проекта като цяло. Това е този ранен етап на изграждане на екипа и интеграция, която служи за представянето на възможност за най-големите намаления на разходите по проекта, по време на ранната фаза на проектиране. Този подход използва знанията, опита и творчеството на екипа по проектирането и строителството и ги фокусира върху глобалното изпълнение на проекта, отколкото по съответните ил проекти по отделно. Полагат се всички усилия, разгърнати по време на този етап от проектирането, когато възможноста за намаляване на общите разходи по проекта е най-висока и цената за да се направят промени е най-ниска. Основното предимство на този подход е спестяването на разходи – големи икономии на разходи. Колкото по-голям и по-сложен е проекта, толкова повече този подход осигурява полза за собственика.
Самостоятелно извършена работа:
Дори, когато КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД не извършва самостоятелно работата по един от нашите проекти, нашите клиенти все пак имат ползи. Първо – с нашият опит за самостоятелно изпълнение на тези критични сделки, нашите проджект мениджъри имат база данни на действителните разходи за тази работа. Това може да бъде значително предимство при договарянето на цените. Също така с познания от първа ръка, за това какво е необходимо да изпълните тази сделка при различните условия на проекта, ни позволява да планираме по-точно тази част. След като работниците са на място, нашите служители са в състояние да следят производството и качеството по начин, по които другите главни изпълнители не могат да направят. И ако излизе проблем, нашите служители могат активно да предложат корекции в ход на процеса.
Проектиране:
Процеса на проектирането потенциално може да донесе голяма полза за един собственик - толкояа по-дълго, ако е изпълнено правилно. За щастие КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД има опит с изпълнителите на проектирането.
Избор на правилният екип:
Голяма част от изграждането на проекта зависи от опита на леновете на екипа. Отношенията ни с най-добрите таланти в страната са развитие, проектиране и строителство, за да ни даде възможност да съберем екип по проектиране, който има правилна смесица от умения и отговаря на специфичните изисквания на всеки един строителен проект. Нашите професионалисти добавят стойност към процеса на проектиране чрез предоставяне на начало на построяване, бюджетиране, контрол на разходите и логистиката.
От проектиране до строителство:
Когато започне строителството, нашият екип прехвърля своят опит от проекта към сторителната площадка, работещи с пълно познаване на целите, техническите детайли, както и ключови въпроси, така е визията на проекта е отразена в проектирането се изпълнява безупрчено по време на строителството.
Общо договаряне:
КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД предлага на своите клиенти с риск общи услуги по договара. Клиентите ни разчитат на нас, защото ние сме отзивчиви, предоставяме изключително обслужване и всеки проект е със специален екип, който работи съвместно със собственици, архитекти, подизпълнители и инженери. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД предлага пълна гама от общи услуги по договора, от началото до края: от началото на планирането на етапите през строителството, завършването на проекта, както и приключването му. Нашите служители са високо квалифицирани и имаме доказани системи за управление, процедири за наблюдение на напредъка на проекта и гарантиране, е целите на проекта са изпълнени. Нашите общи услуги включват:

 • Разходи за наблюдение и контрол
 • Изготване на график и контрол
 • Управление на подизпълнителя
 • Техника и управление на сайт
 • Осигуряване на безопасноста
 • Счетоводен проект
 • Управление на промяната
 • Подаване за преглед на чертежи и материали
Енергийно независими сгради:
„Зелена” е в тези дни, но ние имаме история на работата със собственици и архитекти за прилагане на зелени и устойчиви проекти. Зелени/устойчиви строителни услуги включват:

 • Концепция на планиране
 • Предпроектни проучвания
 • Услуги по предварително строителство
 • Първи ценови анализ на жизнения цикъл
 • Пазходи/ползи за кредитни стратегии
 • Строителен мениджмънт и консултиране
 • Материали и оборудване за обществени поръчки
 • Разработване, финансиране и издаване на завършеност „до ключ”
 • Изграждане и/или изграждане за доставка
Активна роля:
Ние не следваме изискванията за серифициране на LEED заради съобщение на пресата и ние не просто прилагаме устойчиви елементи, определени от другите. За нас „екологична отговорност” означава предприемане на инициатива. Това означава преосмисляне на всеки аспект от нашият бизнес, от одит на използването на офис консумативи за преосмисляне на начина, по който се разполагат строителните отпадъци. Видяхме от първа ръка екологичните ползи от използването на рециклирани или регионално произведени материали. Ето защо ние имаме програми за да увеличи използването на тези продукти във всички наши проекти.

Голяма част от стоманата КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД използва за листове и за укрепване преди да се рециклират. Ние есто предварително закупуваме използваната стомана и я подновяваме за да я използваме за проект. Ако се използва за основа се подготвя система например, стоманата може след това да бъде почистена и преработена под контрола на инжинерите на КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД за бъдещи работни места. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД използва алуминиеви греди с рециклирана пластмаса вместо дървени форми за укрепване на работата. Специално маркирани бунища гарантират правилно рециклиране и отстраняване от работната площадка на бетон и стомана, за намаляването на строителни отпадъци,отправяни към сметищата. Отработеното масло и хидравлична течност се рециклира, както и водата/пречиствателна станция почиства водата, използвана за оборудване за почистване на пара за повторна употреба.
Зелена общност:
В услуга на общноста е голяма част, от които ние сме като една компания и като отделни личности. Като част от тези усилия, много от нашите служители правят подобряване на околната среда като приоритет от засаждането на нови дръвчета. Ние правим крачка по големи и малки начини да съхраним природните си ресурси за следващото поколение, като рециклираме боклук и строителни материали.
Програма за безопастност:
Безопасността на нашият персонал, на широката общественост и на околната среда е от изключително значение за нас. Ние сме поели ангажимент за насърчаване на ефективни, безопасни практики в цялата ни работа като се включват данни от нашите служители, чрез получаване на непрекъсната обратна връзка и подобряване на безопасноста. Чрез превъзхождащата страна и местните агенции и с нашите високи стандарти на безопасност, ние допринасяме за благосъстоянието на нашия народ, нашата компания, нашите клиенти и общностите, които обслужваме. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД е поверил на своите клиенти и служители, тези проекти, които ще представят най-високите стандарти по отношение на безопасността за строутелната индустрия. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД вярва, че безопасноста е ръководна длъжност, която изисква участието на ръководството при планирането, поставянето на цели, организиране, насочване и контрол на програмата. Нашата програма по безопасност надхвърля изискванията на всички трудови, екологична безопастност и здравни регулаторни въпроси. Целта на нашата корпоративна програма за безопасност е да се осигури безопасното изпълнение на всички групови дейности в КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД. Наличието на успешни работни позиции са основни цели за започване на безопасноста за всички служители, подизпълнители, и доставчици в КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД. Обширни изследвания на безопаноста есе провежда преди възлагане на поръчките за подизпълнители и член на Отдела по безопасност присъства на всички предварителни срещи за строителството, за да споделят нашата философия за безопаноста. Всички служители имат право да поставят „безопасноста на първо място” в реалност на техните работни места, по време на планирането и изпълнение на работата. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД насърчава участието на всички в дейностите за информираност за безопасноста и дава признание на служителите за определени постижения.
Обществени услуги:
Обществените услуги са неразделна част от нашата култура. Трайните промени, които правим на общноста, в която живеем и работим надхвърля просто изграждането на нови сгради или реновирането на старата структура. Чрез отдаването на нашето време и таланти ние също изграждаме подобрения на лично ниво, подобряване на начина на живот на нашите съседи чрез малки или големи усилия.
Ние отдаваме на общностите, в които живеем и работим, парични подаръци, дарения в натура и подкрепа от доброволци. През годините, това което даваме е било фокусирано върху областите на общноста, образованието, младежта, изкуството и здравето.
Предаване на нашето време и таланти:
Служителите щедро и доброволно отдават собственото си време, изпълват стотици часове с общественополезен труд. Акцент върху връщане към общноста слагат група висши ръководители от КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД. Служителите на всички нива доброволстват и много директори участват като членове на съвета за редица благотворителни каузи.
Ние се стремим да направим смислени и трайни подобрения в общностите за години напред, както сред нашите работни места, така и извън тях.
Даването бе съсредоточено с областите на общноста, образованието, младежта, изкуството и здравето.

Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.