Поддържане, инспектиране и техническо обслужване

Поддържане, инспектиране и техническо обслужване. Посещение по редовната (профилактична) техническа поддръжка.

Редовната поддръжка включва ежемесечни посещения годишно. Дейностите по редовната поддръжка ще се извършват в работно за магазина време и по предварително съгласуван график. По време на редовната техническа поддръжка се извършват следните дейности:


Въздухо - охладителни системи:

 • Проверка на компресор(и).
 • Проверка на кондензатори и почистване при необходимост
 • Проверка на фреоновата система и допълване при необходимост

Тестване и калибриране на контролните инструменти и автоматизационните устройства на охладителния уред.

Климатични конвектори:

 • Подмяна на филтри.
 • Почистване на кондензаторните колектори.
 • Смазване или подмяна на двигатели.
 • Проверка на хидравличните връзки и оттичането (поправка).


Основни климатични инсталации:

 • Подмяна на въздушни филтри.
 • Проверка на хидравличните връзки и оттичането.
 • Смазване на лагерите на автоматичните инструменти
 • Проверка на овлажнителите и почистване
 • Проверка на електрическата мрежа


Циркулатори:

 • Проверка на общото състояние.
 • Проверка на запечатването и смазката.


Бойлери – котли:

 • Почистване на сажди от комин.
 • Проверка и почистване на дюзите на котлите.
 • Проверка на газовете
 • Почистване на бензинова/дизелова/газ помпа – измерване на ефективността.
 • Проверка на термостати и хидростати.
 • Почистване на предпазния клапан.


Електрическа инсталация:

 • Проверка на силнотоковите и слаботоковите електрически инсталации, структурното окабеляване, ел. табла, механизми, индикаторни лампи, електрическите вериги, релета, термично-задействани превключватели, розетки табели, осветлението и светещи кутии.


По време на посещенията за отстраняване на всякакви повреди паралелно се извършват и следните ремонтни дейности:

 • Обща проверка на правилната работа на инсталациите.
 • Проверка на почистването на термостатите и на другите автоматични устройства.
 • Измиване на филтрите.


Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.