ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА

Цялостното управление на сигурността (TSM) е в същността на това, което правим - това ни позволява да Ви осигурим правилната комбинация от услуги за сигурност, така че вашите хора, сгради и активи да бъдат в безопасност. Нашият уникален интегриран и основан на оценката на риска подход, Ви дава именно това, от което се нуждаете, независимо дали то е частична или цялостна услуга. Вземането на стратегически решения за сигурността осигурява гладкото функциониране на вашия бизнес. Ето защо ние се стремим да разберем уникалните нужди на Вашия бизнес преди да препоръчаме най-рентабилния подход, за да Ви гарантираме нужната сигурност. Ние ще работим с Вас, за да помогнем за определяне на вашите нужди и да гарантираме, че стратегията за сигурност, се вписва в корпоративните Ви цели - което ще Ви позволи да използвате времето си за същинското управление на вашия бизнес. Независимо дали търсите промяна във формулата за сигурност, разгъването й поради разрастване на организацията, или искате да настроите вашата сигурност съгласно целите на средата, ние можем да Ви помогнем. Ще установим това, от което действително се нуждаете. Ползата за вас? Един екип, който работи съвмесно с Вас, за да сте сигурни, че получавате точно това, от което имате нужда.

В КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД признаваме, че в различни сектори действат различни пазарни сили. Те имат пряко влияние върху бизнес процесите в организацията, корпоративната култура и естеството на работната среда. Така че ние адаптираме нашите услуги, като разчитаме на оперативни екипи и специалисти, които са работили в същия сектор в продължение на години и знаят точно какво е необходимо, за да получите резултати. Независимо дали става дума за финансовия сектор, където специализираните познания в областта на данните и непрекъснатостта на бизнеса са най-важни при договорирането, или става дума за търговия на дребно, където временният застой се равнява на загуба, ние разбираме и познаваме проблемите и рисковете и знаем как да ги сведем до минимум. Тази дълбочина на разбиране, която имаме, ни позволява да бъдем една крачка пред другите със свежи идеи и новаторски решения, за да работим по-добре и по-ефективно.

Секторите, в които работим:
  • Бизнес имоти;
  • Образование;
  • Транспорт/жп;
  • Публичен сектор;
  • Търговия на дребно;
  • Индустрия;
  • Здравеопазване.


Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.