Видеонаблюдение

Предлагаме ви комплексно обслужване и управление на услугите по видеонаблюдение, на вашите сгради, офиси, паркинг, промишлени помещения и работни места. Услугата позволява извършване на въдеонаблюдение в реално време, както и запис на видеоматериали на определен етап от време.

Видеонаблюдението е подходящо решение e за охрана, непрекъснат контрол над търговски и строителни обекти, както и с информативна цел на потребители онлайн.

Каламарис Груп ще предложи за вас, както стандартни решения за общо ползване, така и ииндивиадуални технически инсталации, включително и видеонабюдение на места, където няма изградена наземна инфраструктура.

Услугата дава възможност за известятане чрез e-mail и/или sms при настъпване на дадено събитие. Достъпът до услугата е web базиран, чрез име и парола на on-line видео портал. Услугата не се влияе от атмосферни условия. Връзка към оборудването се осъществява през интелигентни мрежи последно поколение, което предполага използването и на недостъпни места, практически навсякъде.

Услугите които предлагаме са с гарантирано качество, отлична свързаност, денонощна техническа поддръжка и мониторинг.

Каламарис груп предлага услугата индивидуално, като доставчик на услугата и в пакет с изнасяне на работния процес по видеонаблюдение. Така, изключвате необходимостта физическото наблюдение да се извършва от хора част от вашия персонал.


Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.