Инфраструктурна поддръжка

Основният експертен опит, знания и квалификация на „Каламарис Груп” ЕООД ни позволяват да работим с клиентите ни за интегриране на системи за управление на сгради, охрана, видео наблюдение, пожароизвестяване и технологии за дистанционен контрол с цел да създадем интелигентна бизнес среда. С нашите знания и опит можем да подкрепим бизнеса Ви да предприеме тези подобрения без да изразходва капиталовите си ресурси. Независимо от вида на инфраструктурата, кабелна, безжична или комбинирана, ние можем да я интегрираме, както и строителни и комуникационни системи за поддържане на нуждите на всеки бизнес.
Системи:
 • Проектиране и инсталация на интегрирана Система за сградна автоматизация (BAS)
 • Отопление, вентилация, климатизация (ОВК)
 • Противопожарни и охранителни системи
 • Система за управление на осветлението
 • Видео наблюдение
 • Безжични връзки (Wireless)
 • Дистанционно наблюдение
 • Уеб базиран потребителски интерфейс
 • Видео контрол
 • Непрекъсваемото (токо)захранване (UPS) системи
 • Системна интеграция
 • Система за сградно управление (BMS)

ОВК:
 • ОВК експерти
 • Проектиране, инсталация, поддръжка
 • Нагнетателни системи
 • Интегрирана сградна автоматизация и ОВК решения
 • Жилищни, търговски и индустриални ОВК продукти:
 • Охлаждане
 • Климатизатори
 • Пакетни устройства
 • Крайни устройства
 • Повдигнати подови системи за разпределение на въздуха

Услуга:
 • Общо Услуги по почистване
 • Изграждане, монтаж и инженерни системи
 • Проектиране, проекти, офис оборудване
 • Напълно квалифицирани и опитни инженери
 • Контролно табло и Система за сградна автоматизация (BAS) обслужване
 • ОВК механични услуги
 • Превантивни програми за поддръжка
 • Вътрешно ОВК и Система за сградна автоматизация (BAS) обслужване
 • Енергийна ефективност
 • Търговия на едро и дребно със строителни системи, елементи и материали
 • Услуги и техническа поддръжка на електрически, водоснабдителни и канализационни системи, структурната кабелни инсталации, водни помпи
 • Поддръжка и инфраструктурно обслужване
 • Загриженост за въглеродните емисии (интегрирана енергия)
 • Софтуерни решения

Решения:
 • Договорно изпълнение
 • Подновяване на инфраструктурата
 • Проектни решения до ключ
 • Управление на проекти
 • Устойчивост на решения
 • Финансирани решения
 • Съвременни решения за комунални услугиОбщи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.