Hotel Management

Успехът в туристическата индустрия изисква нещо повече от страхотен и бляскав хотел, изисква превъзходно обслужване на клиенти във всяка една фаза от резервацията до изпращането на гостите. Каламарис Груп ще си партнира с вас да повиши качеството на услугите ви до оптималния максимум.

Нашите методи, доказано увеличават доходността чрез единствената по рода си методология за обслужване на клиенти и управление на активи. Услугите ни ще ви освободят от стреса и отговорността през деня за текущите операции. Нашата награда печели екип е изключителен ресурс за управление и продажба на вашите имоти. Каламарис Груп има опит в обслужването на клиенти, маркетинга, продажби и операции с клиенти, фискално управление и управление на активи. Това ще подпомогне постигането на бизнес целите ви.

Нашите услуги включват:
  • Превъзходно обслужване на клиенти
  • Ефективното управление на активи
  • Стандартизирана мониторинг система за оборудване и поддръжка
  • Динамичен маркетинг, даващ предимство на продажбите
  • Непрекъснато обучение на служителите
  • Редовни проверки за осигуряване на качеството
  • Постоянни месечни извадки и остойностяване на постигнатите резултати
  • Разнообразна работна сила
  • Силно отдаден на работата професионален екип по продажбите


Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.