Killer Snow - От сняг до асфалт

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛ - KILLER SNOW

1. Техническа характеристика: Антиобледенител – KILLER SNOW:
- Високоефективна енергийно действаща смес от CaCl2, NaCl и инхибитор (антикорозионна добавка).
- Продукта има мощен енергиен ефект при разтопяване на лед до -20 °C (в сравнение само със NaCl или само със CaCl2).
- След третиране със KILLER SNOW разтопеният лед и сняг лесно се почиства до “черен асфалт”.
- Има удължено действие и не позволява обратно заледяване.
- Намалява разходните норми до 50%.
- Не оказва вредно влияние върху улиците, зелените площи, растенията, водоемите и като цяло върху околната среда.
- Не разрушава бетона, асфалта, обработените площи и не уврежда обувките.

2. Разнодна норма:
- От 10 - 15 гр. за 1 кв.м. в зависимост от температурата на околната среда и дебелината на леда.

3. Съхранение:
- Да се съхранява в оригинална опаковка в сухи и закрити складови помещения.


Общи условия на сайта: Информацията, съдържаща се в този уебсайт е базова. Детайлите и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение. Затова, моля, не забравяйте да се свържете с член на екипа на Каламарис Груп ООД, за да проверите точността на информацията преди да действате съгласно нея.