За компанията

ЗА КАЛАМАРИС ГРУП ТОТАЛ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ И ИМОТИ
 
Основният експертен опит, знания и квалификация на Каламарис Груп Тотал Фасилити Мениджмънт ни позволяват да работим с клиентите ни за интегриране на системи за поддръжка и управление на сгради и имоти и технологии за дистанционен контрол с цел да създадем интелигентна бизнес среда. С нашите знания и опит можем да подкрепим бизнеса Ви да предприеме тези подобрения без да изразходва капиталовите си ресурси. Независимо от вида на инфраструктурата, кабелна, безжична или комбинирана, ние можем да я интегрираме, както и строителни и комуникационни системи за поддържане на нуждите на всеки бизнес. Каламарис Груп Тотал Фасилити Мениджмънт, има за цел да осигури пълно обслужване за своите клиенти.
 
СИСТЕМИ
 • Проектиране и инсталация на интегрирана Система за сградна автоматизация (BAS)
 • Отопление, вентилация, климатизация, (HVAC) контрол
 • Противопожарни и охранителни системи
 • Система за управление на осветлението
 • Видео наблюдение
 • Безжични връзки (Wireless)
 • Дистанционно наблюдение
 • Уеб базиран потребителски интерфейс
 • Видео контрол
 • Непрекъсваемото (токо)захранване (UPS) системи
 • Системна интеграция
 • Система за сградно управление (BMS)
 • Система за преброяване на посетители и автомобили
 • Система за контрол на достъпа
 • Електрически нисковолтови системи
 • LED осветителни системи и инсталации
ОВК
 • ОВК експерти
 • Проектиране, инсталация, поддръжка
 • Нагревателни системи
 • Интегрирана сградна автоматизация и ОВК решения
 • Жилищни, търговски и индустриални ОВК продукти:
 • Охлаждане
 • Климатизатори
 • Пакетни устройства
 • Крайни устройства
 • Повдигнати подови системи за разпределение на въздуха
 • Сепараторни системи
 • Мазно- уловителни сепаратори и филтри
УСЛУГИ
 • Почистване
 • Изграждане, монтаж и инженерни системи
 • Проектиране, проекти, офис оборудване
 • Напълно квалифицирани и опитни инженери
 • Контролно табло и Система за сградна автоматизация (BAS) обслужване
 • ОВК механични услуги
 • Превантивни програми за поддръжка
 • Вътрешно ОВК и Система за сградна автоматизация (BAS) обслужване
 • Енергийна ефективност
 • Търговия на едро и дребно със строителни системи, елементи и материали
 • Услуги и техническа поддръжка на електрически, водоснабдителни и канализационни системи, структурната кабелни инсталации, водни помпи
 • Поддръжка и инфраструктурно обслужване
 • Комунални услуги
 • Кетъринг услуги
 • Поддръжка зелени площи и терени
 • Рецепция
 • Портиерски и сутеренни услуги
 • Контрол на вредителите
 • Поддръжка на асансьорни уредби
 • Охрана и сигурност
 • Енергиен мениджмънт
 • Търговия с елекетроенергия
 • Мениджмънт на събирането на отпадъци
 • Снегопочистване
 • Почистване на фасади
 • Производство, поддръжка и ремонт на рекламни съоръжения
 • Оповестителни системи
 • Мениджмънт на събития
 • Обемни декорации
 • Химическо чистене и пране
 • Ел. инсталации и окабеляване
РЕШЕНИЯ
 • Управление на собствеността и активите и поддръжката им
 • Договорно изпълнение
 • Управление на енергията (Енергиен мениджмънт)
 • Управление на околната среда
 • Подновяване на инфраструктурата
 • Проектни решения до ключ
 • Управление на проекти
 • Управление на въглеродните емисии (Интегрирана енергия)
 • Устойчивост на решения
 • Обществени поръчки и управление на доставки
 • Инфраструктура и управление на бедствия
 • Финансирани решения
 • Управленска отчетност, сравнителен анализ и проследяване на изпълнението относно активите и инфраструктурата
 • Здравен мениджмънт и управление на сигурността
 • Трансфери на персонал в големи мащаби
 • Управление на жизнения цикъл и работните процеси
 • Управление на пространството и движението
 • Управление на проекти и Фасилити Mениджмънт консултиране
 • Хелпдеск
 • Планиране при извънредни ситуации
 • Инспекция и проучване
 • Жизнен цикъл на замяна
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Съвременни решения за комунални услуги
 • Компютърно осигурени съоръжения и система за управление на активите на единна технологична платформа
 • Софтуерни решения
 • Управление на отпадъци
 • Хардуерни и софтуерни решения за оптимизацията
 • Анти малуер и анти вирус защита за бизнеса
 • IT мрежова оптимизация на сигурноста
В КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ НИЕ СМЕ ОРИЕНТИРАНИ ПРЕДИМНО КЪМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ – НЕ КЪМ УСЛУГИТЕ.
Ние предоставяме цялостен Фасилити Мениджмънт. Това означава управление на имоти, активи и работни пространства, предоставяне на услугите, които имат значение за Вас. Разполагаме с най-добрите хора, които притежават изключителен експертен опит и с най-новите технологии, за да можем да предоставим една цялостна ФМ услуга, подпомагайки устойчиво развитие на Вашия бизнес.
 
СЕКТОРИТЕ, В КОИТО РАБОТИМ
 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване.
РАБОТИМ В ПАРТНЬОРСТВО С НАШИТЕ КЛИЕНТИ, ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ БЪРЗО РАЗВИВАЩИ СЕ РАБОТНИ МЕСТА.
Ние се вълнуваме за бъдещето и истински желаем да Ви помогнем в осъществяването на Вашите стратегически цели. Ние предоставяме опита си, за да работим в сътрудничество с клиентите ни и да им осигурим необходимата подкрепа за бъдещето. Предоставяме интегрирана услуга и внасяме свежо мислене и нови начини за обслужване на нашите клиенти всеки ден. Ние знаем, че сте загрижени за сътресенията на пазара, но с интегриран Фасилити Mениджмънт подход, ние можем да Ви помогнем да поддържате производителността и ефективността си на максимум.
 
СЪЩО ТАКА МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ЗА:
 • Намаляване на разходите
 • Редуциране на риска
 • Защита на репутацията
 • Създаване на висококачествена среда за хората;
 • Намаляване на емисиите на CO2;
 • Спазване на предписанията
След разглеждане на всички възможности, ние възприемаме правилното управление и услуги, които отразяват културата, стремежите и средата – защото всеки ФМ договор е различен. Ние бихме желали да говорим с Вас, за да обсъдим Вашите изисквания и да отговорим на Вашите въпроси. Научете повече защо нашите клиенти избират нас за интегрирани Фасилити Mениджмънт услуги.
 
ХОРА
За предоставянето на висококачествено технически обезпечено Фасилити Mениджмънт обслужване, което обхваща десетки различни умения и изисква специализирана квалификация и познания, е необходим един по-различен подход на развитие и управление на персонала. Възприехме стратегия за подбор на човешки ресурси, имаща за цел наемането на високо квалифицирани хора, обучението и развитието им, като увеличим максимално техния потенциал и ги възнаграждаваме по подходящ начин за техните усилия. Ефектът от тази стратегия се проявява под формата на висока степен на задържане на хората. Ние правим всичко това, защото нашите ценности са основани на връзката с хората и общата ни страст в работата. Също така, ние знаем, че добре обучените и мотивирани хора ще предоставят онова отлично обслужване, което Вие желаете.
 
ТЕХНОЛОГИЯ

Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет. В Каламарис Груп Тотал Фасилити Мениджмънт ние ценим мотото „Предизвикателство и иновации“ и „Да бъдем достойни за доверието на обществото“, те ни припомнят, че нашите служителите са най-ценният ни актив. Напомнят ни също да работим непрекъснато използвайки пълния си творчески потенциал, с истинска вяра и със съзнание за нашето корпоративно управление и социален принос. Когато някои компании говорят за устойчивост, ние се чувстваме на заден план. Винаги сме вярвали, че да правиш правилното нещо, създава финансова стойност за компанията. За да бъдем сигурни, че работим върху нещата, които могат да доведат до истинска промяна, ние сме разработили подход, които пряко свързва нашата програма за устойчиво бизнес развитие със стратегическите цели, които правят нашия бизнес успешен. По този начин, ние дефинираме какво означава да бъдеш устойчив в бизнеса и се ангажираме това да се случи. Ние се фокусираме върху изграждането на взаимоотношения с Вас, за да се гарантираме, че имате необходимата Ви подкрепа за бъдещето. Нещо повече, ние разбираме, че да бъдеш готов за бъдещето, не означава да знаеш какво точно ще се случи, а да имаш отбор, който да се движи достатъчно бързо и гъвкаво спрямо промените. Научете повече за някои от секторите, в които помагаме на нашите клиенти да постигнат целите си. Каламарис Груп Тотал Фасилити Мениджмънт е иновативна компания, която постоянно обновява стандартите при предоставянето на ФМ услуги. 

Печелившият бизнес има богато портфолио от публични и частни клиенти в сектора, като предоставя поръчкови решения за различни здравни, образователни и търговски обекти на територията. Подходът на компанията е да проектира персонално съобразени, гъвкави решения, които да интегрира ефективно с основната дейност на своите клиенти. Каламарис Груп ТФМ е отбелязала бърз растеж и продължава да търси клиенти, които споделят неговите партньорски ценности и стремеж към високи постижения и гъвкавост.

В тази нова и бързо развиваща се индустрия, не е възможно да знаеш какво би могъл да постигнеш, ако не си наясно с всичко, което се намира някъде там. Хенри Форд е казал: „Ако бях попитал моите клиенти какво искат, те биха ми отговорили: “ По-бърз кон „.

ЧЛЕНСТВО В ОГРАНИЗАЦИИ

Послание на изпълнителния директор

За много кратко време ние разширихме своята глобална мрежа на два континента в цял свят. Отличното ниво на обслужване е главна причина компанията да получи множество награди и отличия и да бъде оценена като най-добрата фасилити мениджмънт компания в България и цяла Европа. Ние притежаваме дългогодишен опит, който ни позволи да усъвършенстваме водещ за отрасъла модел за представяне на услуги със задържане на до 95% от нашето клиентско портфолио, а от 2010г. насам нашата компания се е разраснала над 5 пъти.

Днес ние сме считани за един от най-способните и надеждни доставчици на такъв тип услуга в сектора. Ако има нещо, в което ние сме несравними, то това е управлението, независимо дали на хора или ресурси, време или пари.

За нас е важно какво правим, но също толкова важно е и как го правим.

Нашият фасилити мениджмънт подход показва, че ние се фокусираме върху нашите клиенти и това, от което те наистина се нуждаят. Това означава по-ниски разходи, единно мислене, както и отлични нива на обслужване, по всяко време. Ние вярваме, че с високо квалифицираните хора и широките възможности на нашата бизнес мрежа, сме готови да отговорим на всички нужди на нашите клиенти.

Искаме да Ви благодарим, че ни информирате за Вашите нужди и ни помагате в нашата цел към непрестанно развитие.

С уважение,
Гергана Петришка
Изпълнителен директор
Каламарис Груп ТФМ

КСО в корпоративния мениджмънт

ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ е приело философия на управление, при която един от най-важните въпроси в управлението е корпоративната социална отговорност. В същото време ръководните принципи на управление са част от КСО. Нашата философия на управление се състои от: мисия, визия и ценности.

 
Като дъщерно дружество и свързано дружество КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ. Корпоративно управление и принципи за вътрешен контрол и глобална програма за управление на качеството, като основна линия за прозрачностт в управлението. Компанията е разработила редовни обучения за пвишаване на качеството и код за бизнес програми (добро качество на работа), семинари за всички служители на всички нива, за да гарантира, че всички членове на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ са запознати с процедурите, съгласно изискванията, и се задължават тяхната ежедневната работа и дейност да бъдат в съответствие със законите и корпоративната етика.
МИСИЯ
 
 • Стремеж да дадем нашия принос за създаването на едно бъдеще, където стремежите на хората биват реализирани.
ВИЗИЯ
 
 • Целта да се превърнем в бизнес катализатор, който може да отговорина нуждите на нашите клиенти навсякъде.
ЦЕННОСТИ
 
 • Изгради доверие с честност и скромност.
 • Стреми се да поставяш високи стандарти и да допринесяш към обществото.
 • Приеми предизвикателството на непрекъснатата иновация.
 • Насърчавай култура на откритост и отворен ум.
 • Стреми се да развиваш себе си и другите да постигнат пълния си потенциал.
СФЕРИТЕ В КОИТО РАБОТИМ:
 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия на дребно;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване;
 • Поддръжка и управление на имоти;
ОСНОВНА ПОЛИТИКА ЗА КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
 

• Ние изпълняваме нашата роля в икономиката и постоянно се стремим да усъвършенстваме нашата корпоративна стойност, като се ангажираме с добросъвестни дейности, съобразени изцяло с обществената значимост на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ, присъствие и силно осъзнаване на връзките ни със средата. 

• Ние повишаваме информираността на всеки служител по отношение на КСО като утвърждаваме нашата основа на управление съгласно КСО чрез укрепване на корпоративното управление и цялостното укрепване на вътрешния контрол. Също така полагаме усилия като активно се стремим да дадем своя принос за обществото. 

• Ние придаваме значение на интерактивната комуникация с нашите клиенти. Ние изпълняваме нашата дейност с КСО и непрекъснато работим за подобряване на дейностите свързани с КСО, въз основа на отговора на нашите клиенти.

Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет.

ЦЯЛОСТ

нашата запазена марка – Етично отношение и основано на доверието взаимодействие с нашите клиенти и служители.
 
ОТДАДЕНОСТ
Развиване и поддържане на дългосрочни отношения с клиенти, служители, подизпълнители и доставчици.
 
ОБЩНОСТ
Насърчаване на социалната отговорност, инвестиране в общностите, в които работим, както и насърчаване на нашите служители към доброволческо.
 
РАЗНООБРАЗИЕ
Предлагане на възможности за заетост и професионално израстване на всеки и ангажимент и ръководене на различните местни доставчици в подкрепа на тези общности, на които ние служим.
 
УВАЖЕНИЕ
Отнасяме се с всеки с достойнство, ценим неговия принос, уважаваме различията и си помагаме един на друг, за да успеем заедно.
 
Ние използваме съвременни технологии за управление на активите на нашите клиенти. Имаме силна и разнообразна мрежа от служители и доставчици, отдадени на целта да удовлетворят и надминат нуждите и очакванията на нашите клиенти. Ние сме организация ръководена от ценностите ни и мисията, която имаме.

Сертификати

Сертификат за качество 
ISO 9001:2008

Сертификат за качество 
ISO 14001:2005

Сертификат за качество
ISO 18001:2008

Сертификат за правоспособност
Българска браншова камара

Лиценз за извършване 
на частна охранителна дейност

Лиценз за извършване 
на частна охранителна дейност

Удостоверение от I – TV 018212 Камара на строителите в България

Удостоверение от IV – TV 008773 Камара на строителите в България

достоверение № I -TV 017982 Камара на строителите в България

Удостоверение № III -TV 006081 Камара на строителите в България

Удостоверение № IV -TV 008682 Камара на строителите в България

Удостоверение № V -TV 012629 Камара на строителите в България

Разрешение за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения

Разрешение за сервизно обслужване на противопожарни уреди

Разрешение за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопастност в обекти.

Награди

Награда за луксозно строителство,
архитектура и дизайн 2014

Най-успешна бизнес стратегия 
„Бизнес и предприемачество“
Виза клуб България 2014г.

Социална отговорност и филантропична мисия

Философия на управление, чрез която се стремим да развиваме другите и себе си с цел да постигнем пълния си потенциал. В КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ вярваме, че децата са от жизненоважно значение за човешкото развитие, за това нашите социални дейности са ориентирани в подкрепа на Фондацията Различни, но равни (Работа с деца в неравностойно положение) и SOS Детски Селища, активни при създаването на една силна социална мрежа за подкрепа. Младежта може да бъде мощен двигател и да поведе семействата и общностите към устойчива промяна. Ефективна и устойчива социална промяна е възможна единствено или най-малкото в партньорство с хората, които са най-пряко засегнати. Силата на даренията в пари (време, или опит) трябва да бъде съзнателно балансирана чрез структурите, които подкрепят и не нарушават активите и усилията на получателя. Ефективните партньорства включват взаимен интерес, взаимна изгода, взаимно уважение и взаимна отговорност. Нищо не е по-голямо от силата на хората да осъществят промяната за самите тях. Филантропията има за цел да осъществи положителна разлика в света, чрез отделяне на ресурси и време за каузите, в които вярваме.

Благодарствена грамота
за дарение в кампания на
SOS Детски селища

Грамота за учредяването на 
благотворителната кампания
„Помогни и ти, приятел ни стани“

Благодарствено писмо от
Българска федерация по ръгби
 

 

Сертификат за автентичност
учaстие в дарителска кампания
Sos Детски селища

Фонтация “Angels”
гр. Бургас

SOS Детски селища
България

Сдружение Различни но равни
гр. Пловдив

Антикорупционна политика на Каламарис Груп ТФМ

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА АНТИКОРУПЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА КАЛАМАРИС ГРУП ТОТАЛ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ СА СЛЕДНИТЕ:

 

 • Доставчиците на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ се избират с конкурс. Личните и делови контакти с доставчиците между служители и доставчици трябва да бъдат в рамките на общоприетите разбирания за партньорство и бизнес сътрудничество.
 • КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ не толерира каквато и да е форма на корупция или поведение, при което служителите незаконно облаготелстват себе си или свои близки или склоняват други да го правят или злоупотребяват.
 • Никой служител на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ няма право, пряко или косвено да изисква или приема подкупи.
 • Всяко установено нарушение, свързано с корупция се докладва на Управителя на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ. Срещу служителите на фирмата, извършили нарушението ще се предприемат дисциплинарни действия, включващи и уволнение от фирмата.

КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ си запазва правото да преустанови всякакви бизнес отношения с партньори, които не съблюдават горепосочената Антикорупционна политика.

Кариери

Ние сме интернационална ФМ компания и имаме нужда от способен персонал с отлични комуникационни и личностни умения и инициативно мислене, хора, които желаят да се присъединят към нас. В отговор на глобализацията, ние се придържаме към концепцията за непрекъснато усъвършенстване. Ето защо, ние изискваме от нашите служители постоянно да обновяват знанията и уменията си, за да изпълним нашите бизнес цели. Всяка компания казва, че хора са нейният най-голям ресурс. В КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ ние наистина го знаем и когато го казваме, имаме предвид точно това.
Ние сме ентусиазирани хора и всички работим в нашите основни области на специализация: Фасилити Мениджмънт, инженерингови услуги и управление на собствеността. Естествено, в замяна на цялата тази страст и отдаденост, ние бихме искали да дадем нещо обратно. Искаме да бъдем уверени, че нашите хора се радват на уважение и признание за добре свършената работа, като им помагаме да развият своите умения, да се развиват в кариерита и да получат дял от участието в капитала като това е само част от един нормален работен ден с нас. Ние сме компания от световна класа и хора, предоставящи услуги на световно ниво – ние живеем и дишаме с това убеждение.

ОСВЕН ТОВА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, КОИТО ОЧАКВАМЕ ОТ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА:

•   Да бъдат почтителни, скромни и искрени;
•   Да могат да разбират същността на работата и свързаните с нея въпроси чрез анализ и оценка; 
•   Да имат способността да ръководят промяната като работят в екип;
•   Да са високо мотивирани да приемат предизвикателствата;

Ако желаете да се присъедините към нашата компания, моля попълнете електронната форма за кандидатстване на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ и ни я изпратете, можете да кандидатствате и на е-мейл адрес hr@k-group.org .

Вход в клиентската зона

Въведете вашата парола за достъп до клиентската ви зона. За да получите потребителско име и парола за достъп, свържете се с нас на адрес: office@k-group.org

 • Презентация на компанията
 • Послание на изп. директор
 • КСО в корпоративния мениджмънт
 • Устойчивост
 • Сертификати и отличия
 • Социална отговорност
 • Антикорупционна политика
 • Кариери
 • Клиентска зона

ЗА КАЛАМАРИС ГРУП ТОТАЛ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ И ИМОТИ
 
Основният експертен опит, знания и квалификация на Каламарис Груп Тотал Фасилити Мениджмънт ни позволяват да работим с клиентите ни за интегриране на системи за поддръжка и управление на сгради и имоти и технологии за дистанционен контрол с цел да създадем интелигентна бизнес среда. С нашите знания и опит можем да подкрепим бизнеса Ви да предприеме тези подобрения без да изразходва капиталовите си ресурси. Независимо от вида на инфраструктурата, кабелна, безжична или комбинирана, ние можем да я интегрираме, както и строителни и комуникационни системи за поддържане на нуждите на всеки бизнес. Каламарис Груп Тотал Фасилити Мениджмънт, има за цел да осигури пълно обслужване за своите клиенти.
 
СИСТЕМИ
 • Проектиране и инсталация на интегрирана Система за сградна автоматизация (BAS)
 • Отопление, вентилация, климатизация, (HVAC) контрол
 • Противопожарни и охранителни системи
 • Система за управление на осветлението
 • Видео наблюдение
 • Безжични връзки (Wireless)
 • Дистанционно наблюдение
 • Уеб базиран потребителски интерфейс
 • Видео контрол
 • Непрекъсваемото (токо)захранване (UPS) системи
 • Системна интеграция
 • Система за сградно управление (BMS)
 • Система за преброяване на посетители и автомобили
 • Система за контрол на достъпа
 • Електрически нисковолтови системи
 • LED осветителни системи и инсталации
ОВК
 • ОВК експерти
 • Проектиране, инсталация, поддръжка
 • Нагревателни системи
 • Интегрирана сградна автоматизация и ОВК решения
 • Жилищни, търговски и индустриални ОВК продукти:
 • Охлаждане
 • Климатизатори
 • Пакетни устройства
 • Крайни устройства
 • Повдигнати подови системи за разпределение на въздуха
 • Сепараторни системи
 • Мазно- уловителни сепаратори и филтри
УСЛУГИ
 • Почистване
 • Изграждане, монтаж и инженерни системи
 • Проектиране, проекти, офис оборудване
 • Напълно квалифицирани и опитни инженери
 • Контролно табло и Система за сградна автоматизация (BAS) обслужване
 • ОВК механични услуги
 • Превантивни програми за поддръжка
 • Вътрешно ОВК и Система за сградна автоматизация (BAS) обслужване
 • Енергийна ефективност
 • Търговия на едро и дребно със строителни системи, елементи и материали
 • Услуги и техническа поддръжка на електрически, водоснабдителни и канализационни системи, структурната кабелни инсталации, водни помпи
 • Поддръжка и инфраструктурно обслужване
 • Комунални услуги
 • Кетъринг услуги
 • Поддръжка зелени площи и терени
 • Рецепция
 • Портиерски и сутеренни услуги
 • Контрол на вредителите
 • Поддръжка на асансьорни уредби
 • Охрана и сигурност
 • Енергиен мениджмънт
 • Търговия с елекетроенергия
 • Мениджмънт на събирането на отпадъци
 • Снегопочистване
 • Почистване на фасади
 • Производство, поддръжка и ремонт на рекламни съоръжения
 • Оповестителни системи
 • Мениджмънт на събития
 • Обемни декорации
 • Химическо чистене и пране
 • Ел. инсталации и окабеляване
РЕШЕНИЯ
 • Управление на собствеността и активите и поддръжката им
 • Договорно изпълнение
 • Управление на енергията (Енергиен мениджмънт)
 • Управление на околната среда
 • Подновяване на инфраструктурата
 • Проектни решения до ключ
 • Управление на проекти
 • Управление на въглеродните емисии (Интегрирана енергия)
 • Устойчивост на решения
 • Обществени поръчки и управление на доставки
 • Инфраструктура и управление на бедствия
 • Финансирани решения
 • Управленска отчетност, сравнителен анализ и проследяване на изпълнението относно активите и инфраструктурата
 • Здравен мениджмънт и управление на сигурността
 • Трансфери на персонал в големи мащаби
 • Управление на жизнения цикъл и работните процеси
 • Управление на пространството и движението
 • Управление на проекти и Фасилити Mениджмънт консултиране
 • Хелпдеск
 • Планиране при извънредни ситуации
 • Инспекция и проучване
 • Жизнен цикъл на замяна
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Съвременни решения за комунални услуги
 • Компютърно осигурени съоръжения и система за управление на активите на единна технологична платформа
 • Софтуерни решения
 • Управление на отпадъци
 • Хардуерни и софтуерни решения за оптимизацията
 • Анти малуер и анти вирус защита за бизнеса
 • IT мрежова оптимизация на сигурноста
В КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ НИЕ СМЕ ОРИЕНТИРАНИ ПРЕДИМНО КЪМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ – НЕ КЪМ УСЛУГИТЕ.
Ние предоставяме цялостен Фасилити Мениджмънт. Това означава управление на имоти, активи и работни пространства, предоставяне на услугите, които имат значение за Вас. Разполагаме с най-добрите хора, които притежават изключителен експертен опит и с най-новите технологии, за да можем да предоставим една цялостна ФМ услуга, подпомагайки устойчиво развитие на Вашия бизнес.
 
СЕКТОРИТЕ, В КОИТО РАБОТИМ
 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване.
РАБОТИМ В ПАРТНЬОРСТВО С НАШИТЕ КЛИЕНТИ, ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ БЪРЗО РАЗВИВАЩИ СЕ РАБОТНИ МЕСТА.
Ние се вълнуваме за бъдещето и истински желаем да Ви помогнем в осъществяването на Вашите стратегически цели. Ние предоставяме опита си, за да работим в сътрудничество с клиентите ни и да им осигурим необходимата подкрепа за бъдещето. Предоставяме интегрирана услуга и внасяме свежо мислене и нови начини за обслужване на нашите клиенти всеки ден. Ние знаем, че сте загрижени за сътресенията на пазара, но с интегриран Фасилити Mениджмънт подход, ние можем да Ви помогнем да поддържате производителността и ефективността си на максимум.
 
СЪЩО ТАКА МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ЗА:
 • Намаляване на разходите
 • Редуциране на риска
 • Защита на репутацията
 • Създаване на висококачествена среда за хората;
 • Намаляване на емисиите на CO2;
 • Спазване на предписанията
След разглеждане на всички възможности, ние възприемаме правилното управление и услуги, които отразяват културата, стремежите и средата – защото всеки ФМ договор е различен. Ние бихме желали да говорим с Вас, за да обсъдим Вашите изисквания и да отговорим на Вашите въпроси. Научете повече защо нашите клиенти избират нас за интегрирани Фасилити Mениджмънт услуги.
 
ХОРА
За предоставянето на висококачествено технически обезпечено Фасилити Mениджмънт обслужване, което обхваща десетки различни умения и изисква специализирана квалификация и познания, е необходим един по-различен подход на развитие и управление на персонала. Възприехме стратегия за подбор на човешки ресурси, имаща за цел наемането на високо квалифицирани хора, обучението и развитието им, като увеличим максимално техния потенциал и ги възнаграждаваме по подходящ начин за техните усилия. Ефектът от тази стратегия се проявява под формата на висока степен на задържане на хората. Ние правим всичко това, защото нашите ценности са основани на връзката с хората и общата ни страст в работата. Също така, ние знаем, че добре обучените и мотивирани хора ще предоставят онова отлично обслужване, което Вие желаете.
 
ТЕХНОЛОГИЯ

Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет. В Каламарис Груп Тотал Фасилити Мениджмънт ние ценим мотото „Предизвикателство и иновации“ и „Да бъдем достойни за доверието на обществото“, те ни припомнят, че нашите служителите са най-ценният ни актив. Напомнят ни също да работим непрекъснато използвайки пълния си творчески потенциал, с истинска вяра и със съзнание за нашето корпоративно управление и социален принос. Когато някои компании говорят за устойчивост, ние се чувстваме на заден план. Винаги сме вярвали, че да правиш правилното нещо, създава финансова стойност за компанията. За да бъдем сигурни, че работим върху нещата, които могат да доведат до истинска промяна, ние сме разработили подход, които пряко свързва нашата програма за устойчиво бизнес развитие със стратегическите цели, които правят нашия бизнес успешен. По този начин, ние дефинираме какво означава да бъдеш устойчив в бизнеса и се ангажираме това да се случи. Ние се фокусираме върху изграждането на взаимоотношения с Вас, за да се гарантираме, че имате необходимата Ви подкрепа за бъдещето. Нещо повече, ние разбираме, че да бъдеш готов за бъдещето, не означава да знаеш какво точно ще се случи, а да имаш отбор, който да се движи достатъчно бързо и гъвкаво спрямо промените. Научете повече за някои от секторите, в които помагаме на нашите клиенти да постигнат целите си. Каламарис Груп Тотал Фасилити Мениджмънт е иновативна компания, която постоянно обновява стандартите при предоставянето на ФМ услуги. 

Печелившият бизнес има богато портфолио от публични и частни клиенти в сектора, като предоставя поръчкови решения за различни здравни, образователни и търговски обекти на територията. Подходът на компанията е да проектира персонално съобразени, гъвкави решения, които да интегрира ефективно с основната дейност на своите клиенти. Каламарис Груп ТФМ е отбелязала бърз растеж и продължава да търси клиенти, които споделят неговите партньорски ценности и стремеж към високи постижения и гъвкавост.

В тази нова и бързо развиваща се индустрия, не е възможно да знаеш какво би могъл да постигнеш, ако не си наясно с всичко, което се намира някъде там. Хенри Форд е казал: „Ако бях попитал моите клиенти какво искат, те биха ми отговорили: “ По-бърз кон „.

ЧЛЕНСТВО В ОГРАНИЗАЦИИ

Послание на изпълнителния директор

За много кратко време ние разширихме своята глобална мрежа на два континента в цял свят. Отличното ниво на обслужване е главна причина компанията да получи множество награди и отличия и да бъде оценена като най-добрата фасилити мениджмънт компания в България и цяла Европа. Ние притежаваме дългогодишен опит, който ни позволи да усъвършенстваме водещ за отрасъла модел за представяне на услуги със задържане на до 95% от нашето клиентско портфолио, а от 2010г. насам нашата компания се е разраснала над 5 пъти.

Днес ние сме считани за един от най-способните и надеждни доставчици на такъв тип услуга в сектора. Ако има нещо, в което ние сме несравними, то това е управлението, независимо дали на хора или ресурси, време или пари.

За нас е важно какво правим, но също толкова важно е и как го правим.

Нашият фасилити мениджмънт подход показва, че ние се фокусираме върху нашите клиенти и това, от което те наистина се нуждаят. Това означава по-ниски разходи, единно мислене, както и отлични нива на обслужване, по всяко време. Ние вярваме, че с високо квалифицираните хора и широките възможности на нашата бизнес мрежа, сме готови да отговорим на всички нужди на нашите клиенти.

Искаме да Ви благодарим, че ни информирате за Вашите нужди и ни помагате в нашата цел към непрестанно развитие.

С уважение,
Гергана Петришка
Изпълнителен директор
Каламарис Груп ТФМ

КСО в корпоративния мениджмънт

ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ е приело философия на управление, при която един от най-важните въпроси в управлението е корпоративната социална отговорност. В същото време ръководните принципи на управление са част от КСО. Нашата философия на управление се състои от: мисия, визия и ценности.

 
Като дъщерно дружество и свързано дружество КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ. Корпоративно управление и принципи за вътрешен контрол и глобална програма за управление на качеството, като основна линия за прозрачностт в управлението. Компанията е разработила редовни обучения за пвишаване на качеството и код за бизнес програми (добро качество на работа), семинари за всички служители на всички нива, за да гарантира, че всички членове на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ са запознати с процедурите, съгласно изискванията, и се задължават тяхната ежедневната работа и дейност да бъдат в съответствие със законите и корпоративната етика.
МИСИЯ
 
 • Стремеж да дадем нашия принос за създаването на едно бъдеще, където стремежите на хората биват реализирани.
ВИЗИЯ
 
 • Целта да се превърнем в бизнес катализатор, който може да отговорина нуждите на нашите клиенти навсякъде.
ЦЕННОСТИ
 
 • Изгради доверие с честност и скромност.
 • Стреми се да поставяш високи стандарти и да допринесяш към обществото.
 • Приеми предизвикателството на непрекъснатата иновация.
 • Насърчавай култура на откритост и отворен ум.
 • Стреми се да развиваш себе си и другите да постигнат пълния си потенциал.
СФЕРИТЕ В КОИТО РАБОТИМ:
 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия на дребно;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване;
 • Поддръжка и управление на имоти;
ОСНОВНА ПОЛИТИКА ЗА КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
 

• Ние изпълняваме нашата роля в икономиката и постоянно се стремим да усъвършенстваме нашата корпоративна стойност, като се ангажираме с добросъвестни дейности, съобразени изцяло с обществената значимост на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ, присъствие и силно осъзнаване на връзките ни със средата. 

• Ние повишаваме информираността на всеки служител по отношение на КСО като утвърждаваме нашата основа на управление съгласно КСО чрез укрепване на корпоративното управление и цялостното укрепване на вътрешния контрол. Също така полагаме усилия като активно се стремим да дадем своя принос за обществото. 

• Ние придаваме значение на интерактивната комуникация с нашите клиенти. Ние изпълняваме нашата дейност с КСО и непрекъснато работим за подобряване на дейностите свързани с КСО, въз основа на отговора на нашите клиенти.

Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет.

ЦЯЛОСТ

нашата запазена марка – Етично отношение и основано на доверието взаимодействие с нашите клиенти и служители.
 
ОТДАДЕНОСТ
Развиване и поддържане на дългосрочни отношения с клиенти, служители, подизпълнители и доставчици.
 
ОБЩНОСТ
Насърчаване на социалната отговорност, инвестиране в общностите, в които работим, както и насърчаване на нашите служители към доброволческо.
 
РАЗНООБРАЗИЕ
Предлагане на възможности за заетост и професионално израстване на всеки и ангажимент и ръководене на различните местни доставчици в подкрепа на тези общности, на които ние служим.
 
УВАЖЕНИЕ
Отнасяме се с всеки с достойнство, ценим неговия принос, уважаваме различията и си помагаме един на друг, за да успеем заедно.
 
Ние използваме съвременни технологии за управление на активите на нашите клиенти. Имаме силна и разнообразна мрежа от служители и доставчици, отдадени на целта да удовлетворят и надминат нуждите и очакванията на нашите клиенти. Ние сме организация ръководена от ценностите ни и мисията, която имаме.

Сертификати

Сертификат за качество 
ISO 9001:2008

Сертификат за качество 
ISO 14001:2005

Сертификат за качество
ISO 18001:2008

Сертификат за правоспособност
Българска браншова камара

Лиценз за извършване 
на частна охранителна дейност

Лиценз за извършване 
на частна охранителна дейност

Удостоверение от I – TV 018212 Камара на строителите в България

Удостоверение от IV – TV 008773 Камара на строителите в България

достоверение № I -TV 017982 Камара на строителите в България

Удостоверение № III -TV 006081 Камара на строителите в България

Удостоверение № IV -TV 008682 Камара на строителите в България

Удостоверение № V -TV 012629 Камара на строителите в България

Разрешение за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения

Разрешение за сервизно обслужване на противопожарни уреди

Разрешение за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопастност в обекти.

Награди

Награда за луксозно строителство,
архитектура и дизайн 2014

Най-успешна бизнес стратегия 
„Бизнес и предприемачество“
Виза клуб България 2014г.

Социална отговорност и филантропична мисия

Философия на управление, чрез която се стремим да развиваме другите и себе си с цел да постигнем пълния си потенциал. В КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ вярваме, че децата са от жизненоважно значение за човешкото развитие, за това нашите социални дейности са ориентирани в подкрепа на Фондацията Различни, но равни (Работа с деца в неравностойно положение) и SOS Детски Селища, активни при създаването на една силна социална мрежа за подкрепа. Младежта може да бъде мощен двигател и да поведе семействата и общностите към устойчива промяна. Ефективна и устойчива социална промяна е възможна единствено или най-малкото в партньорство с хората, които са най-пряко засегнати. Силата на даренията в пари (време, или опит) трябва да бъде съзнателно балансирана чрез структурите, които подкрепят и не нарушават активите и усилията на получателя. Ефективните партньорства включват взаимен интерес, взаимна изгода, взаимно уважение и взаимна отговорност. Нищо не е по-голямо от силата на хората да осъществят промяната за самите тях. Филантропията има за цел да осъществи положителна разлика в света, чрез отделяне на ресурси и време за каузите, в които вярваме.

Благодарствена грамота
за дарение в кампания на
SOS Детски селища

Грамота за учредяването на 
благотворителната кампания
„Помогни и ти, приятел ни стани“

Благодарствено писмо от
Българска федерация по ръгби
 

 

Сертификат за автентичност
учaстие в дарителска кампания
Sos Детски селища

Фонтация “Angels”
гр. Бургас

SOS Детски селища
България

Сдружение Различни но равни
гр. Пловдив

Антикорупционна политика на Каламарис Груп ТФМ

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА АНТИКОРУПЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА КАЛАМАРИС ГРУП ТОТАЛ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ СА СЛЕДНИТЕ:

 

 • Доставчиците на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ се избират с конкурс. Личните и делови контакти с доставчиците между служители и доставчици трябва да бъдат в рамките на общоприетите разбирания за партньорство и бизнес сътрудничество.
 • КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ не толерира каквато и да е форма на корупция или поведение, при което служителите незаконно облаготелстват себе си или свои близки или склоняват други да го правят или злоупотребяват.
 • Никой служител на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ няма право, пряко или косвено да изисква или приема подкупи.
 • Всяко установено нарушение, свързано с корупция се докладва на Управителя на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ. Срещу служителите на фирмата, извършили нарушението ще се предприемат дисциплинарни действия, включващи и уволнение от фирмата.

КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ си запазва правото да преустанови всякакви бизнес отношения с партньори, които не съблюдават горепосочената Антикорупционна политика.

Кариери

Ние сме интернационална ФМ компания и имаме нужда от способен персонал с отлични комуникационни и личностни умения и инициативно мислене, хора, които желаят да се присъединят към нас. В отговор на глобализацията, ние се придържаме към концепцията за непрекъснато усъвършенстване. Ето защо, ние изискваме от нашите служители постоянно да обновяват знанията и уменията си, за да изпълним нашите бизнес цели. Всяка компания казва, че хора са нейният най-голям ресурс. В КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ ние наистина го знаем и когато го казваме, имаме предвид точно това.
Ние сме ентусиазирани хора и всички работим в нашите основни области на специализация: Фасилити Мениджмънт, инженерингови услуги и управление на собствеността. Естествено, в замяна на цялата тази страст и отдаденост, ние бихме искали да дадем нещо обратно. Искаме да бъдем уверени, че нашите хора се радват на уважение и признание за добре свършената работа, като им помагаме да развият своите умения, да се развиват в кариерита и да получат дял от участието в капитала като това е само част от един нормален работен ден с нас. Ние сме компания от световна класа и хора, предоставящи услуги на световно ниво – ние живеем и дишаме с това убеждение.

ОСВЕН ТОВА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, КОИТО ОЧАКВАМЕ ОТ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА:

•   Да бъдат почтителни, скромни и искрени;
•   Да могат да разбират същността на работата и свързаните с нея въпроси чрез анализ и оценка; 
•   Да имат способността да ръководят промяната като работят в екип;
•   Да са високо мотивирани да приемат предизвикателствата;

Ако желаете да се присъедините към нашата компания, моля попълнете електронната форма за кандидатстване на КАЛАМАРИС ГРУП ТФМ и ни я изпратете, можете да кандидатствате и на е-мейл адрес hr@k-group.org .

Вход в клиентската зона

Въведете вашата парола за достъп до клиентската ви зона. За да получите потребителско име и парола за достъп, свържете се с нас на адрес: office@k-group.org